Κατηγορίες

  Δράσεις

3CX DEDICATED PRO
Ξεκινάει από 145.00 € Ετησίως

Ότι περιέχει το 3CX Free + επιπλέον..

Ενσωμάτωση Microsoft 365

Ενσωμάτωση CRM

Ουρές κλήσεων

Μεταγραφή φωνητικών μηνυμάτων

Αναφορές συνομιλίας & κλήσεων

Καταγραφή κλήσεων

Listen in, Whisper, Barge in

Hot Desking

SMS & MMS

Τηλεδιάσκεψη (έως 100 συμμετέχοντες)

Hotel PBX

Call Flow Deisgner

Άμεση Παραγγελία Δωρεάν εγκατάσταση
3CX DEDICATED ENTERPRISE
Ξεκινάει από 180.00 € Ετησίως

Ότι περιέχει το 3CX PRO + επιπλέον..

Δρομολόγηση βάσει δεξιοτήτων

Έναρξη / Διακοπή δικαιωμάτων

Τηλεδιάσκεψη (έως 250 συμμετέχοντες)

Ειδικό λογότυπο τηλεφώνου IP

Άμεση Παραγγελία Δωρεάν εγκατάσταση
3CX FREE 4 sim calls
0.00 €

Επιλογή SIP Trunk

Auto Attendant

Καταγραφή κλήσεων

Πεδίο κατειλημμένης λυχνίας (BLF)

Ενσωματωμένος διακομιστής φαξ

Ενσωμάτωση ακουστικών

Ενσωμάτωση WhatsApp

Ζωντανή συνομιλία

Τηλεδιάσκεψη (έως 25 συμμετέχοντες)

Άμεση Παραγγελία Δωρεάν εγκατάσταση